iPod och gamla disketter

För ett antal år sedan innan USB-minnen tagit över som standard för portabla minnen fanns disketter till datorn (var ledande som lagringsmedium fram till omkring år 2000). En diskett rymde 1,44 MB (megabyte). Den variant av iPod som i dagsläget har störst lagringsutrymme är på 160 GB (gigabyte).

Hur många disketter på 1,44 MB skulle behövas för att komma upp i motsvarande lagringsutrymme som iPoden på 160 GB?

Varje diskett har en bredd på 3 mm. Hur högt torn skulle man få ifall man staplade motsvarande antal disketter på varandra? (Ett bra mått på hur snabbt utvecklingen av lagringsmedium gått framåt.)

Ipod

Disks

Lösning:

B = 160 ∙ 1000 MB = 160 000 MB

Vi får nu antalet disketter genom att dividera med lagringsutrymmet för en diskett:

160 000 / 1,44 = 111 111

111 111 ∙ 3 mm = 333 333 mm = 333,333 m ≈ 330 m.

En iPod motsvarar 111 000 disketter, vilket skulle ge ett 330 meter högt torn ifall de staplades på varandra.

Tack till Tomas Torstensson för uppgiften.

هل إكتشفت خطأ أو لديك تعليقات على المادة الموجودة في هذه الصفحة؟ راسلنا علي: matteboken.arabiska@mattecentrum.se