Uppgift 14

Detta ark har längden 297 mm och bredden 210 mm. Detta format kallas A4.

Om man lägger två A4-ark med långsidorna mot varandra får man ett format som kallas A3.

Om man istället viker A4-arket på mitten med kortsidorna mot varandra får man ett format som kallas A5. Fortsätter man att vika A5 på samma sätt får man ett format som kallas A6.

  • Röstsedlar har formatet A6. Bestäm hur många sådana som får plats på ett A4-ark
  • Det största arket i A-serien kallas A0-ark. Bestäm hur stor area ett A0-ark har. Beskriv hur du gjorde för att lösa uppgiften.
  • I koordinatsystemet är punkten för bredd och längd på ett A4-ark inprickad. Pricka in punkter för bredd och längd för arken A6, A5 och A3 i diagrammet. Undersök sambandet mellan längd och bredd på varje ark. Beskriv sambandet med ord och/eller formel. Visa eventuella beräkningar.
  • En av Europas minsta dagstidningar, engelska Tryon Daily Bulletin, trycks i formatet 215 mm X 280 mm. Många svenska dagstidningar, t.ex. Metro och Svenska Dagbladet, trycks i formatet tabloid 280 mm X 397 mm. Pricka in dessa format i ditt diagram. Vilka slutsatser drar du?

U14 1A

 Uppgiften är hämtad ur "Matematik 1b; Kursprov, vårterminen 2012" ©Skolverket - Ladda ner provet här

هل إكتشفت خطأ أو لديك تعليقات على المادة الموجودة في هذه الصفحة؟ راسلنا علي: matteboken.arabiska@mattecentrum.se