Uppgift 21

Är följande påståenden korrekta? Motivera dina svar.

  1. \(F(x)=3e^x\) är en primitiv funktion till \(f(x)=e^{3x}\)
  2. Grafen till \(f(x)=x^3+ax\) har tre olika nollställen om konstanten \(a\leq 0\)

a) ”Nej, för om man deriverar F får man inte f.”

b) "Nej, påståendet stämmer för alla a<0 men det stämmer inte om a = 0"

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

هل إكتشفت خطأ أو لديك تعليقات على المادة الموجودة في هذه الصفحة؟ راسلنا علي: matteboken.arabiska@mattecentrum.se