Uppgift 12

För funktionen f gäller att \(f(x)=x^3-3x^2\)
Bestäm med hjälp av derivata koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt.

Derivatans nollställen: \(x_1=0,\, x_2=2\) med koordinaterna (0, 0) och (2, -4).

Maximipunkt i (0, 0) och minimipunkt i (2, -4)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 3b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

هل إكتشفت خطأ أو لديك تعليقات على المادة الموجودة في هذه الصفحة؟ راسلنا علي: matteboken.arabiska@mattecentrum.se