Andragradsekvationer

1. Lös ekvationen.

x2 = 16

2. Lös ekvationen.

3x2 + 6x = 0

3. Beräkna följande andragradsekvation först genom pq-formeln och sen med kvadratkomplettering.

x2-4x-5=0

Scrolla ner för lösning!

Lösning:

1. x2 = 16

√x2 = √16

x1 = 4 och x2 = -4

Andledningen till att ekvationen har två rötter är att (-4)2 = 16 och 42 = 16

2. 3x2 + 6x = 0

Den enklaste beräkningen av en ekvation som den här är att bryta ut ett x och en konstant om möjligt. Vi bryter ut 3x och får

3x(x + 2) = 0

Vi tittar nu på vilka värden på x som ger svaret 0. Den första roten är noll, eftersom noll multiplicerat med allt annat kommer att bli noll: 3*0(0 + 2) = 0

Den andra roten är -2, för då kommer det som står innanför parentesen att bli noll; 3*-2(-2 + 2) = 0

Rötterna är alltså: x1 = 0 och x2 = -2

3.

pq-fomeln:

$$\\ x^{2}-4x-5=0\\\\ x=-(\frac{-4}{2})\pm \sqrt{(\frac{-4}{2})^{2}-(-5)}\\\\ x=2\pm \sqrt{9}\\ x=2\pm 3\\ x_{1}=2-3=-1\\ x_{2}=2+3=5$$

Kvadratkomplettering:

$$\\x^{2}-4x-5=0\\ x^{2}-4x+4=5+4\\ (x-2)^{2}=9\\ \sqrt{(x-2)^{2}}=\sqrt{9}\\ x-2=\pm 3\\ x=2\pm 3$$

x1 = -1

x2 = 5

I ord om vad vi gör med kvadratkompletteringen:

Poängen med kvadratkomplettering är att vi vill få uttrycket på formen av kvadreringsregeln som är lika med en "rest-term" som vi sedan drar roten ur.

Flytta över termen som saknar x till högerledet i vårt fall 5.

Ta siffran som är multiplicerad med x'et, dvs p som i vårt fall är 4. Dela 4 med två och kvadrera (höj upp till två); (4/2)2 = 4. Lägg till 4 på båda sidor av likhetstecknet.

Dra roten ur på båda sidor i ekvationen och beräkna ut de två rötterna på ekvationen.

هل إكتشفت خطأ أو لديك تعليقات على المادة الموجودة في هذه الصفحة؟ راسلنا علي: matteboken.arabiska@mattecentrum.se